Rechtstreekse facturering

Duba Tandprotheses heeft contracten met diverse zorgverzekeraars. We kunnen de rekening voor uw prothese daarom rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen. We versturen de rekening via Infomedics, een bedrijf dat onze facturering verzorgt. Uw verzekeraar kijkt of de prothese volledig of gedeeltelijk wordt vergoed. Bij een volledige vergoeding betaalt uw verzekeraar de behandeling rechtstreeks aan ons. Gaat het om een gedeeltelijke vergoeding, dan krijgt u via Infomedics een rekening thuisgestuurd voor het deel dat niet wordt vergoed; uw verzekeraar betaalt de rest.

Is uw rekening al betaald?

Indien u niet zeker weet of u uw rekening heeft betaald, kunt u bij Infomedics de status van de rekening controleren.

Klik hier om een betalingsregeling te treffen

Wat vergoedt uw verzekering?

Voor het kunstgebit is er een ruime vergoeding vanuit de basisverzekering. Het repareren of passend maken (rebasing) van uw kunstgebit valt ook onder de basisverzekering en wordt meestal helemaal vergoed. Het is altijd handig om van tevoren even na te vragen bij uw zorgverzekeraar of uw verzekering een behandeling dekt. 

Om u een indicatie te geven, ziet u hieronder per type prothese wat de gemiddelde vergoeding is. Let u hierbij op het wettelijke eigen risico van € 385,-? Als u dit bedrag nog niet hebt gebruikt voor een andere behandeling, wordt dit eerst verrekend.

Uw nieuwe prothese - gemiddelde vergoeding

Volledige prothese: boven- en ondergebit
Vanuit de basisverzekering wordt 75% van de kosten voor uw kunstgebit of immediaatprothese (noodprothese) vergoed. De overige 25% is een eigen bijdrage. Als u een aanvullende verzekering hebt, wordt deze eigen bijdrage gedeeltelijk of helemaal gedekt.

Prothese op implantaten
Een prothese op implantaten wordt voor het grootste deel vergoed vanuit de basisverzekering. Een percentage betaalt u zelf; dit is een wettelijk bepaalde eigen bijdrage.

Voorbeeld
U krijgt een volledige prothese voor het boven- en ondergebit, waarvan alleen het ondergebit op implantaten is. U betaalt een eigen bijdrage van 17%.

De prothese op implantaten wordt geplaatst door een implantoloog of kaakchirurg. Deze behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De implantoloog vraagt hiervoor wel eerst een machtiging aan bij uw zorgverzekeraar.

Gedeeltelijke of frameprothese
De kosten van een gedeeltelijke (partiële) of frameprothese vallen niet onder de basisverzekering, maar onder de aanvullende tandartsverzekering. Als u een tandartsverzekering hebt, worden de kosten deels of helemaal vergoed. Dit verschilt per verzekering.

Uw huidige prothese repareren of 'rebasen' - gemiddelde vergoeding

Volledige prothese: mét of zonder implantaten
De kosten voor het repareren of passend maken (rebasen) van een volledige prothese – met of zonder implantaten – worden voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering; u betaalt een eigen bijdrage van 10%. 

Gedeeltelijke of frameprothese
Het repareren of passend maken (rebasen) van een gedeeltelijke (partiële) of frameprothese valt niet onder de basisverzekering, maar onder de aanvullende tandartsverzekering. Als u een tandartsverzekering hebt, worden de kosten deels of helemaal vergoed. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. 

Verplicht eigen risico

Het eigen risico is een bedrag dat iedereen moet betalen zodra hij of zij zorgkosten maakt die vallen onder de dekking van de basisverzekering. De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van het eigen risico. In 2019 is het verplichte eigen risico € 385,- per verzekerde. Als u dit bedrag nog niet hebt gebruikt voor een andere behandeling, wordt dit eerst verrekend. Wilt u meer informatie over de kosten van een prothese of over het eigen risico? U kunt altijd even contact met ons opnemen. Zo nodig maken we een offerte, zodat u deze vooraf aan uw zorgverzekeraar kunt laten zien.

Graag zou ik in contact willen komen

voor meer informatie

Graag zou ik in contact willen komen voor meer informatie

  Verzekeraars

  Ervaringen

  “Een klikgebit, dat had ik tien jaar eerder moeten nemen!”

  Wilt u weten wat Duba Tandprotheses voor u kan betekenen? Bel ons gerust voor advies!

  Contactgegevens:

  Langeweide 309, 1722 WK Zuid-Scharwoude

  Volg ons op facebook!
  Openingstijden:
  Overige informatie:
  Zorgverlenersnummer praktijk: 93000398
  Kamer van Koophandel nr: 37048226
  Bankrekeningnummer: NL26 RABO 032.70.37.415
  Wij zijn lid van:
  CERT_ISO_DUBA